خبر

مسیر شما: اخبار موافقت مجلس با وزرای پیشنهادی ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان
موافقت مجلس با وزرای پیشنهادی ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان

نمایندگان مردم در خانه ملت با وزرای پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه 11 آبان ماه) پس از استماع سخنان فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و همچنین توضیحات موافقان و مخالفان این وزیر پیشنهادی، با تصدی وی بر این وزارتخانه با 157رأی موافق، 111رأی مخالف و6 رای ممتنع از مجموع 274 آرای مأخوذه، موافقت کردند.

همچنین سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاداسلامی پس از ارائه گزارشی از سوابق و ارائه برنامه های کاری خود در این حوزه و اظهار نظر نمایندگان موافق و مخالف، با 180 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع آرای مأخوذه275 ،موفق به کسب رأی اعتماد بهارستان‌نشینان برای تصدی این وزارتخانه شد.

نمایندگان همچنین پس از استماع سخنان مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و همچنین توضیحات موافقان و مخالفان این وزیر پیشنهادی، با تصدی وی بر این وزارتخانه با 193رأی موافق، 72رأی مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 274 آرای مأخوذه، موافقت کردند.

نظر شما