نوری:

سفارتخانه ها بازارهای مناسب کشاورزی را در محل ماموریت شناسایی کنند

عضو کمیسون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه سفارتخانه ها بازارهای مناسب کشاورزی را در محل ماموریت شناسایی و سپس به بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی رهنمون کنند،گفت:دولت باید برطبق شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور الگوی کشت را ترسیم کند .

 خانه ملت؛ سیدراضی نوری درباره آمایش تولید در محصولات کشاورزی،گفت:متاسفانه محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی،گوجه،خیار و پیاز را شاهد بودیم در مقاطع مختلف در اراضی کشاورزی بدون مشتری باقی ماندند که این امر نتیجه عدم آمایش تولید در این راستا است.

با دیپلماسی اقتصادی از موقعیت چهارفصل کشورمان بهترین استفاده اقتصادی را می توان برد

نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورز در برخی اوقات حتی از پس هزینه حمل ونقل محصولات کشاورزی نیز برنمی آید،تصریح کرد:دولت باید کشاورز را توجیه کند که بر طبق آمایش تولید شده محصولات را به زیرکشت ببرد و برهمین مبنا نیز این اطمینان را به کشاورز بدهد که محصولی را از دولت خریداری می کند که برطبق میزان آمایش تولید به زیرکشت رفته باشد.

وی ادامه داد:سفارتخانه ها بازارهای مناسب کشاورزی را در محل ماموریت خود شناسایی کنند و این درحالی است که با دیپلماسی اقتصادی می توان از موقعیت چهارفصل کشورمان بهترین استفاده اقتصادی را برای بهبود وضعیت کشاورزان ایجاد کرد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه دولت باید برطبق شرایط اقلیمی مناطق مختلف الگوی کشت را در صنعت کشاورزی تعیین کند،یادآورشد:دولت باید تلاش کند از خام فروشی محصولات کشاورزی جلوگیری کرده و محصولات را به طریق ارزش افزوده و در صورت امکان فرآوری شده صادر کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خام فروشی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سفارتخانه