نادری:

افزایش سرمایه بانک ها به تقویت وام دهی منتهی می شود

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت:الزام بانک ها به افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی می تواند زمینه را برای افزایش توان وام دهی بانک های کشور فراهم کند.

 خانه ملت؛ شهاب نادری درخصوص الزام بانک های خصوصی به افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی،گفت:یکی از مشکلات در زمینه ارائه وام های بانکی،کمبود منابع مالی بانک ها است.

نماینده مردم پاوه و اورامانات درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:شرایط در دوران پساتحریم برای بکارگیری توان بانک ها درجهت توسعه اقتصادی به صورت بهتری فراهم شده وباید از این ظرفیت استفاده بهینه کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:ساختار افزایش سرمایه بانکها باید به نحوی باشد که به ارتقای کیفیت منابع مالی درجهت عملیات بانکی منتهی شود.

نادری افزود:الزام بانکها به افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی می تواند زمینه را برای افزایش توان وام دهی بانک های کشور فراهم کند.

وی گفت:افزایش سرمایه بانک ها اگر به صورت صحیحی انجام شود،در راستای موضوع اصلاح نظام بانکی کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:یکی از راهکارهای مهم برای تقویت بخش تولید این است که از ظرفیت بانک ها استفاده شود و قراردادها به نحوی باشد که بانک ها در سود و زیان بنگاه های اقتصادی شریک شوند./

برچسب ها

آسیب شناسی نظام بانکی، اخبار برگزیده، الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی در شرایط پساتحریم، بخش تولید، توسعه اقتصادی، ذخیره سازی محصولات اساسی در شرایط پساتحریم، رشد توسعه اقتصادی، شرایط پساتحریم، وام دهی، کمیسیون اقتصادی مجلس