تابش:

پیشنهاد اجرای طرح تنفس جنگل در لایحه برنامه ششم

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس اجرای طرح تنفس جنگل را برای تجدید قدرت حیات جنگل ها و ترمیم آسیب های اخیر لازم و ضروری دانست.

خانه ملت؛ محمدرضا تابش در خصوص مفاد محیط زیستی در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه به موارد مناسب و خوبی در جهت صیانت از محیط زیست پرداخته شده است که به دنبال آن نه تنها منابع طبیعی حفظ می‌شود بلکه مردم نیز از آن منتفع می شوند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهادی در خصوص عدم برداشت از جنگل ها و توقف بهره برداری از آنها در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است تا جنگل ها بتوانند قدرت تجدید حیات پیدا کرده و آسیب هایی که در مدت اخیر متوجه منابع طبیعی بوده ترمیم شود.

وی افزود: همچنین پیشنهاداتی در خصوص حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صیانت از مراتع نیز مطرح شده است.

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این فراکسیون و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه ششم در خصوص پیشنهادات مذکور اقدامات بسیاری انجام داده و ایرادات مطرح نیز مرتفع شده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان محیط زیست، فراکسیون محیط زیست، محیط زیست