نقوی حسینی:

بی برنامگی سود تولید کننده دامی را اسیر بازی های دلالی می کند

نماینده ورامین در مجلس با بیان اینکه عدم برنامه ریزی سود تولید کننده دامی را اسیر بازی های دلالی می کند، گفت:عراق، ترکیه، سوریه و پاکستان مقصد مناسبی برای صادرات محصولات لبنی و دامی به شمار می آیند.

 خانه ملت؛ سیدحسین نقوی حسینی درباره وضعیت دامداری های کشور،گفت: دامداری های صنعتی و سنتی در کشور ما فعال هستند اما متاسفانه در راستای بازار فروش محصولات دامی سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسبی انجام نداده ایم.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما متاسفانه تولید را رها کردیم، تصریح کرد: بطور مثال شیر و گوشت در کشور با توجه به ظرفیت مناسب تولیدی در حجم مناسبی تولید می شود اما متاسفانه بازار مناسبی برای فروش این گونه محصولات وجود ندارد این امر تولید کننده را با مشکلات عدیده ای روبرو می کند.

نقوی حسینی افزود: زمانی که برنامه ریزی برای بازار محصولات دامی نداشته باشیم ،سود تولید کننده اسیر بازی های دلالان خواهد شد.

وی با بیان اینکه بازارهای صادراتی مناسبی در کشورهای همجوارمان به نحو کارشناسانه ای موجود است، تصریح کرد: عراق، ترکیه، سوریه و پاکستان بازارهای صادراتی مناسبی هستندکه می توان محصولات لبنی و دامی را به این کشورها صادر کنیم.

وی با بیان اینکه هر سفارتخانه ما باید مانند رایزن های اقتصادی عمل کند، یادآورشد: برای بهبود وضعیت دامداران باید با دیپلماسی اقتصادی شرایطی ایجاد شود که تولید کننده از بازار فروش محصول در این عرصه اطمینان کافی را داشته باشد تا انگیزه تولید نیز در این راستا افزایش یابد.

نقوی حسینی افزود: چندین سال است که تولید کنندگان شیر به واردات بد موقع شیر خشک اعتراض دارند زیرا زمانی که تولیدات شیر در کشور در حد قابل قبولی است چرا باید شاهد حضور شیر خشک در کشور باشیم.

وی با بیان اینکه در زمینه تولید شیر و لبنیات کشورمان جز تولید کنندگان عمده در این عرصه شمارمی آیند، تصریح کرد: ما برای تاسیس دامداری های شیری و گوشتی سرمایه گذاری بهینه ای کردیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه عدم برنامه ریزی سود تولید کننده دامی را اسیر بازی های دلالی می کند،یادآور شد:عراق ، ترکیه ، سوریه و پاکستان مقصد مناسبی برای صادرات محصولات لبنی به شمار می آیند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، دامداری، شیر و لبنیات، صنایع لبنی، فرآورده های لبنی، قیمت لبنیات، قیمت محصولات لبنی، لبنیات، لبنیات و شیر، محصولات لبنی، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی