افضلی، تاکید کرد:

امسال نیازی به واردات شکر نداریم

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه امسال نیازی به واردات شکر نداریم،گفت:افزایش تولید نیشکر و چغندرقند نیازمند مدیریت مصرف است.

 خانه ملت؛ نظر افضلی درباره وضعیت نوسانات نرخ برخی از محصولات کشاورزی،گفت: باید مدیریت عرضه و تقاضا در صنعت کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد تا بر طبق میزان نیاز مصرفی جامعه محصولات کشاورزی در بازار قرار بگیرند تابتوان از نوسانات نرخ در بازار کشاورزی بویژه در مناسبات ها جلوگیری کرد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:امسال میزان تولید چغندرقند و نیشکر در شرایط بهینه ای قرار دارد؛بنابراین باید در راستای بهبود وضعیت عرضه و تقاضا هرچه سریعتر برنامه ریزی ایجاد شود تا با توجه به افزایش تولید،محصولی همچون شکر بتوان بازار را به تعادل رساند.

وی ادامه داد:امسال با افزایش حجم چغندرقند روبرو هستیم؛البته با توجه به نوع تولید و مصرف شکر در اصناف شغلی همچون قنادی ها یا در مقاطعی همچون اعیاد و عزاداری ها که هرساله در پیش رو داریم،باید تمهیدات کارآمدی در این عرصه اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه نیازی به واردات شکر نداریم، گفت:با مشخص شدن نیاز مصرفی کشور به محصولی همچون شکر در صورت مازاد تولید باید بازارهای هدف صادراتی در شرایطی مهیا شوند که محصول را با بسته بندی به روش استاندارهای بین الملی به ریل صادرات فرستاد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کنترل نوسانات نرخ محصولات کشاورزی با مدیریت بهینه در زمینه عرضه و تقاضا عملیاتی می شود،یاداورشد: عدم مدیریت عرضه و تقاضا در محصولات کشاورزی ما را برای تامین محصولات مصرفی غذایی در مناسبت ها با مشکل روبرو می کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، چغندر قند