ملکی:

واردات قطعات بی کیفیت چینی خیانت به اقتصاد کشور است

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس،با بیان اینکه واردات قطعات بی کیفیت خودرو یعنی به پیشواز تصادفات جاده ای رفتن،گفت:واردات قطعات بی کیفیت چینی خیانت به نظام و اقتصاد کشور است.

  خانه ملت؛ ولی ملکی با بیان اینکه واردات قطعات بی کیفیت خودرو یعنی به پیشواز تصادفات جاده ای رفتن، گفت:دولت با توجه به تبعات واردات قطعات بی کیفیت خودرو باید نسبت به برخورد با این نوع واردات اقدام کند.

بدهی خودروسازان به قطعه سازان ظلم در حق کارگران است

نماینده مردم مشکین شهر درمجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه واردات قطعات بی کیفیت خودرو با توجه به بدهی خودروسازان به قطعه سازان ظلم فاحش در حق کارگران است، افزود:در حال حاضر بسیاری از کارگران ما در نتیجه واردات قطعات بی کیفیت از کار بی کار شده اند.

عمر مفید خودروها و قطعات چینی بسیار کوتاه است

وی با بیان اینکه عمرمفید خودروها و قطعات چینی بسیار کوتاه است،تصریح کرد:واردات خودروها و قطعات چینی بی کیفیت هزینه های بسیاری را به مردم تحمیل کرده است.

ملکی با تاکید براینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بارها درخصوص واردات قطعات بی کیفیت چینی به وزارت صنعت،معدن و تجارت تذکر داده است،تاکید کرد: بی توجهی به این تذکرها احضار وزیر به کمیسیون صنایع را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قطعات بی کیفیت چینی در حال حاضر تمام تولیدات داخلی را پوشش داده است،افزود:با توجه به بهتر بودن کیفیت تولیدات داخلی باید دولت جلوی واردات قطعات بی کیفیت را بگیرد.

قطعات وارداتی خودرو از استانداردهای جهانی بی بهره اند

این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:قطعات وارداتی خودرو از استانداردهای جهانی بی بهره بوده و به همین دلیل بروز تصادفات و همچنین خسارت های بسیاری را منجر می شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دعوت از خودروسازان و قطعه سازان به بررسی معضل واردات قطعات بی کیفیت رسیدگی خواهد کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استانداردهای جهانی، قطعات خودرو، کمیسیون صنایع و معادن