نادری مطرح کرد:

نصب صندوق مکانیزه فروش گامی مهم برای رفع مسائل مالیات برارزش افزوده

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با تاکید برلزوم فرهنگ سازی در موضوع مالیات گفت: بخشی از مشکلات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده با نصب صندوق مکانیزه فروش حل خواهد شد.

 خانه ملت؛ شهاب نادری درباره مشکلات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده،گفت: باید پذیرفت زیرساخت ها برای اخذ مالیات برارزش افزوده درکشور بطور مطلوب آماده نیست.

نماینده مردم پاوه و اورامانات درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:در بسیاری از مناطق کشور مردم از بحث بکارگیری صندوق های مکانیزه فروش آگاهی لازم را ندارند.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:باید شرایطی درکشور فراهم شود که اصناف با موضوع صندوق مکانیزه فروش آشنا شوند.

نادری باتاکید برلزوم فرهنگ سازی درموضوع مالیات و ارائه آموزش در زمینه بکارگیری صندوق مکانیزه فروش،گفت:بخشی ازمشکلات در زمینه مالیات برارزش افزوده با نصب صندوق مکانیزه فروش حل خواهد شد.

وی ادامه داد:مقرر شده در لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات برارزش افزوده به مشکلات و مسائل در زمینه اخذ و محاسبه مالیات رسیدگی شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:درهرصورت تمامی سازمان ها باید شرایط را برای تقویت زیرساخت ها برای اجرای صحیح قانون های مالیاتی فراهم کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، طرح دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، کمیسیون اقتصادی