پوربافرانی:

لزوم تدوین طرح بررسی نسخه های پزشکی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اجرای نظام ارجاع و تدوین طرحی در جهت بررسی نسخه های پزشکان را راهی جهت جلوگیری از تجویز و مصرف بی رویه دارو دانست.

خانه ملت؛ عباسعلی پوربافرانی با تاکید بر اینکه دارو باید از روش های صحیح تجویز شود، گفت: متاسفانه پیشنهاد مصرف داروهای مختلف از سوی افراد غیرمتخصص بدون توجه به عوارض آن به گونه ای در کشور باب شده است.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پزشکان باید بر اساس شیوه و گایدلاین های دارویی اقدام به تجویز دارو نمایند، تصریح کرد: متاسفانه این موضوع از سوی برخی پزشکان عمومی و متخصص رعایت نمی شود و به صورت بی رویه اقدام به تجویز دارو می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه باید طرح مناسبی برای بررسی نسخه های پزشکان تدوین شود، تصریح کرد: بر این اساس می توان به این موضوع دست یابیم که آیا بر اساس نسخه های پزشکان تجویز منطقی دارو شکل گرفته است یا نه.

پوربافرانی با تاکید بر اینکه توجه جدی به گایدلاین های دارویی و اجرای نظام ارجاع می تواند مصرف و تجویز دارو را در مسیر درست هدایت کند، افزود: داروهایی مانند آنتی بیوتیک باید در زمان مشخص مصرف شود تا تاثیر خود را نشان دهد اما متاسفانه برخی افراد داروها را در زمان مشخص مصرف نکرده لذا به مصرف داروهایی خارج از تجویز پزشک می پردازند؛ متاسفانه زمانی که داروها در بهبود بیماری تاثیر مناسبی نداشته باشد موجب مصرف بی رویه دارو در کشور می شود.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اجرای نظام ارجاع منجر به کاهش هزینه های سلامت خواهد شد، گفت: متاسفانه ناهماهنگ بودن برخی پزشکان و آزمایشگاه ها در تجویز دارو و همچنین آزمایش موجب مصرف بی رویه خدمات پزشکی شده در حالی که با اجرای نظام ارجاع وضعیت بیمار مشخص و بر حسب شدت بیماری، افراد به پزشک عمومی، متخصص یا فوق تخصص ارجاع داده می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه زیرساخت های لازم برای اجرای نظام ارجاع در کشور فراهم نشده است، تصریح کرد: فراهم نبودن زیرساخت ها و ضعف نظارت موجب بی توجهی به نظام ارجاع شده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، دارو، صادرات دارو، طرح تحول نظام سلامت، طرح نظام سلامت، نظام سلامت، کمیسیون بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس