با رأی نمایندگان؛

لایحه موافقتنامه ایران و مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را به تصویب رساندند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه، با کلیات و جزئیات این لایحه با 145 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در این نشست نادر قاضی پور در مخالفت با لایحه مذکور گفت: این لایحه مشخص نیست که با تائید و امضای کدام یک از اعضای دولت به مجلس ارسال شده زیرا در متن لایحه، امضای هیچ یک از دولتمردان نیامده است از این رو باید توضیح داده شود چه کسانی این لایحه را تائید کردند تا در صورت بروز مشکل پاسخگو باشند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز درهای تعامل میان ایران و کشورهای دیگر باز شده حال قطعا باید کشورهایی که در روزهای تحریم همراه جمهوری اسلامی بودند در اولویت روابط و تعاملات قرار داشته باشند.

در این نشست همچنین رحیم زارع در موافقت با این لایحه گفت: لایحه موافقتنامه بین ایران و مجارستان به امضای رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر خارجه رسیده از طرفی دیگر به طور حتم گسترش روابط و همکاری های اقتصادی میان ایران با کشورهای دیگر موجب رشد اقتصاد بدون نفت و توسعه صنعتی می شود.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی مجارستان 80 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از بخش خصوصی کسب می کند حال با توجه به اینکه ما به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم این تعاملات بسیار مفید است.

در ماده واحده این لایحه آمده است که موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره 1- هزینه های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

تبصره 2- در اجرای بندهای (2)، (3) و (4) این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تولید ناخالص ملی