شریعت نژاد تاکیدکرد:

حذف تعرفه گمرکی عاملی برای بهبود صادرات مرکبات و کیوی

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه حذف تعرفه های گمرکی صادرات مرکبات و کیوی را تسهیل می کند،گفت: دولت هیچ نوع محصول باغی را خرید تضمینی نمی کند.

 خانه ملت؛ شمس الله شریعت نژاد درباره وضعیت مرکبات، گفت: بانک ها با ارائه تسهیلات صادرات مرکبات را تسهیل کنند تا بتوان مرکبات ایرانی را با رعایت استاندارهای صادراتی روانه بازارهای بین المللی مرکبات کرد.

نماینده مردم تنکابن،رامسر و عباس آباد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه درگردش یکی ازنیازهای صادرات مرکبات است که امیدوایم این مهم با همکاری بانک ها عملیاتی شود،تصریح کرد:بازرگانی داخلی درکنار بازاریابی بین المللی برای صادرات مرکبات باید فعال شود تابتوان محصولات را به طریق عرضه تولید و مصرف به بازار برای فروش بهینه ارائه داد.

وی ادامه داد:مشوقهای صادرتی برای صادرات مرکبات درنظر گرفته نشده است و این درحالی است که باید راهکاری صادرات مرکبات از جنس مشوق های صادراتی برای مرکبات در نظرگرفته شود.

شریعت نژاد،افزود:عدم صادرات کیوی و مرکبات بسترهای تغییرکاربری اراضی کشاورزی را مهیا می کند،بنابراین باید به این امر توجه شودکه تجارت و بازرگانی برعهده کشاورز نیست؛بلکه دولت باید به نحو کارشناسی شده ابزارهای صادرات مرکبات و محصولی همچون کیوی را مدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد:دولت هیچ نوع محصول باغی را خرید تضمینی نمی کند،این امر بویژه در مناطقی که ارزش زمین از نظر اقتصادی بالا است،کشاورز را ناچار به تغییرکاربری می کند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه جلسات متعدد برای بحث حمل ونقل صادراتی مرکبات برگزار شده است،یادآورشد:حذف حقوق گمرکی در صادرات مرکبات و کیوی مدنظر قرار بگیرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، امور گمرگی، تشریفات گمرکی، تعرفه های گمرکی، تعرفه گمرکی، تغییر کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سازمان استاندارد و گمرک، گمرک، گمرکی