خبر

مسیر شما: اخبار بررسی عملکرد کارگروه های ۱۵ گانه در در نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰
بررسی عملکرد کارگروه های ۱۵ گانه در در نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: در نشست امروز عملکرد کارگروه های ۱۵ گانه این کمیسیون در بررسی موضوعات و پرونده ها مورد بررسی قرار گرفت.

 خانه ملت؛ بهرام پارسایی در تشریح نشست امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون در نشست امروز به بررسی عملکرد و اقدامات کارگروه های 15 گانه کمیسیون اصل 90 پرداختند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون اصل 90 دارای 5 کمیته اصلی است که حدود 15 کارگروه زیر مجموع این کمیته ها تعریف شده و هر یک از آن ها وظیفه بررسی و پیگیری یکی از موضوعات تخصصی در کشور را برعهده دارند.

وی افزود: در شرایط کنونی از 15 کارگروه تخصصی کمیسیون اصل 90، روسای حدود 9 کارگروه تعیین شدند و در نشست امروز کمیسیون نیز روسای این 9 کارگروه گزارشی را درباره اقدامات و عملکردشان در بررسی پرونده ها و شکایات ارائه کردند./

نظر شما