با موافقت نمایندگان؛

لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و جمهوری آذربایجان تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و جمهوری آذربایجان را به تصویب رساندند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان با کلیات و جزئیات این لایحه با 145 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش علی ادیانی در مخالفت با موافقتنامه مذکور با اشاره به اینکه چنین موافقتنامه ای در سال 1383 بین کشورمان و جمهوری آذربایجان به تصویب رسیده است، گفت: در آن قانون نیز 22 ماده در نظر گرفته شده بود که با بررسی لایحه موافقتنامه کنونی بسیاری از مواد مطرح شده مشترک بوده و تغییرات محتوایی خاصی صورت نگرفته است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نباید در تصویب قوانین موازی کاری صورت بگیرد، تصریح کرد: باید به جای ارائه لایحه موافقتنامه جدید، مسئولان اقدام به اصلاح و ایجاد تغییرات به تناسب شرایط مورد نیاز در موافقتنامه قبلی می کردند.

سید حمایت میرزاده نیز در موافقت با لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان ضمن اشاره به اینکه در سال های گذشته روابط تجاری بین دو کشور در جریان بوده است، گفت: جمهوری آذربایجان اولین کشوری است که بعد از فروپاشی شوروی اقدام به برقراری تجارت با ایران کرد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پتانسیل زیادی برای برقراری ارتباط بیشتر بین کشورمان و جمهوری آذربایجان در حوزه های مختلف خصوصاً شبکه ریلی وجود دارد، اظهار کرد: سرمایه گذاری مشترک در حوزه گردشگری و کشاورزی و ایجاد اشتغالزایی از جمله ظرفیت های روابط تجاری بین دو کشور محسوب می شود.

علیرضا سلیمی نیز در مخالفت با لایحه مذکور ضمن اشاره به اینکه در برخی از مواد مطرح شده لایحه موافقتنامه بین کشورمان و جمهوری آذربایجان دغدغه ها و ابهاماتی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال در ماده 18 بحث محرمانه ماندن اطلاعات مطرح شده ولی تضمینی برای آن ارائه نشده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ماده 26 نیز اشاره شده که این موافقتنامه برای مدت نامحدود است، تصریح کرد: اما در ادامه عنوان شده که هر یک از طرفین می توانند این موافقتنامه را فسخ کنند که این امر بدون ذکر شرایط به نفع کشور نیست زیرا برای انجام امور نیاز به برنامه ریزی براساس موافقتنامه ها وجود دارد.

در ادامه نادر قاضی پور در موافقت با لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان ضمن اشاره به مرز مشترک و ضرورت تقویت رابطه بین دو ملت گفت: موافقتنامه مذکور موجب تسهیل امور تجاری و اقتصاد مناطق مرزنشین می شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ارتباط گمرکی موجب افزایش ارتباط سیاسی بین دو کشور خواهد شد، افزود: ارتباط بین دو کشور موجب دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی می شود.

به گزارش خانه ملت، نهایتا این لایحه موافقتنامه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

در متن ماده واحده این موافقتنامه آمده است؛

موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و 26 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

در تبصره این موافقتنامه آمده است که در اجرای مواد 23 و 25 این موافقت نامه به ترتیب رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

همچنین بر اساس تبصره 2 این موافقتنامه؛ از تاریخ تصویب این قانون ، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درخصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی مصوب 5 آبان 1383 لغو می گردد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، امور گمرگی، تشریفات گمرکی، تعرفه های گمرکی، تعرفه گمرکی، سازمان استاندارد و گمرک، گمرک، گمرکی