افضلی، تاکید کرد:

دانه های روغنی عاملی برای خودکفایی روغن و تامین نهاده های خوراک مرغداری ها

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه صادرات مازاد تولید عاملی برای بهبود وضعیت مرغدران به شمارمی آید،گفت: مزیت افزایش تولید دانه های روغنی را می توان در عواملی همچون خودکفایی در روغن و تامین نهاده های خوراکی طیور جستجو کرد.

خانه ملت؛ نظرافضلی درباره صادرات مرغ و فرآورده های طیور، گفت:برای بهبود وضعیت اقتصادی مرغداران یکی از الزامات مهم صادرات مرغ و فرآورده های آن به شمار می آید؛بنابراین باید با برنامه ریزی صادراتی فرآورده های مرغی را در زمان مقرر به سمت بازارهای صادراتی رهنمون کنیم .

نماینده مردم نهبندان و سربیشه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید دانه های روغنی، ذرت و سویا برای بهبود وضعیت خوراکی مرغدار ی ها باید در دستورکار قرار بگیرد،افزود: پسماندهای دانه های روغنی نیز می تواند بسیاری از نهاده های خوراکی را برای مرغداران تامین کند.

افضلی افزود:با برنامه ریزی تولیدی باید تدابیری اتخاذ شود که تولید دانه های روغنی از جمله کلزا برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد؛البته هم اکنون سیاست مناسبی در تولید کلزا در جریان است،زیرا این امر تاثیربسزایی در تولید روغن و نهاده های طیور می گذارد.

وی،ادامه داد:با تولید دانه های روغنی درگام نخست در زمینه تامین روغن داخلی کشور و در گام دوم با استفاده از پسماندهای دانه های روغنی نیز می توان نهاده های خوراک دام وطیور را به نحو کارشناسانه ای تولید کرد و این در حالی است که درکنار این نوع تولیدات نیز می توان کشت سویا و ذرت که وضعیت تامین مرغداری ها را به عهده دارند را با برنامه ریزی تولیدی به نحو استاندارد افزایش داد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تنها راهکار توسعه اقتصادی مرغداری های کشور صادرات مازاد تولید است،یادآورشد:با برنامه ریزی صادراتی می توان مرغ و فرآورده های آن را با بسته بندی شکیل و استاندارد به ریل صادرات فرستاد./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، برنج و روغن، روغن، صنعت مرغداری، مرغ، مرغداران