مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد؛

بررسی نظام ثبت اختراع در کشورهای منتخب

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظام ثبت اختراع را در کشورهای چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با اعلام این مطلب که حفاظت از مالکیت فکری، عامل کلیدی جهت ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد ملی و بین المللی به شمار می آید، افزود: مالکیت فکری، به مخترعین و صاحبان اختراعات، علائم تجاری و حق تکثیر اجازه می دهد تا از فعالیت و سرمایه گذاری های خود کسب منفعت کنند. صاحبان اختراع می توانند از روشهای مختلفی از جمله تجاری سازی اختراعات، صدور مجوز ، مجوز متقابل و فروش اختراع کسب منفعت نمایند. در نتیجه، حمایت از مالکیت فکری زمینه ساز توسعه فناوری و در نهایت توسعه اقتصادی به شمار می آید.

کشورهای چین، آمریکا ، ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که توانسته اند با اصلاح نظام مالکیت فکری، شرایط مساعدی برای نظام ثبت اختراعات خود فراهم کنند. در این کشورها ، متولی اصلی نظام ثبت اختراع نهادهای وابسته به قوه مجریه می باشد. برای مثال در کشور چین اداره مالکیت فکری زیر نظر شورای دولتی و تحت نظارت ریاست جمهوری قرار دارد. در آمریکا، اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا تحت نظارت دولت مرکزی در وزارت بازرگانی، در ژاپن، اداره ثبت اختراع تحت نظارت وزارت اقتصاد و تجارت و صنعت و در کره جنوبی اداره مالکیت فکری تحت نظارت وزارت تجارت، صنعت و انرژی فعالیت می نمایند. از منظر فرآیند ثبت اختراع، هر کدام از ادارات فوق متشکل از چندین گام اصلی مشابه با عنوان تشکیل پرونده ارزیابی و انتشار اختراع ، هر کدام از ادارات فوق متشکل از چندین گام اصلی مشابه با عنوان تشکیل پرونده، ارزیابی و انتشار اختراع و چندین گام فرعی، از جمله انتشار در مرحله تشکیل پرونده، درخواست ارزیابی، اصلاح و ابطال می باشند. فرآیند ثبت اختراع در چین، کره جنوبی و ژاپن تقریبا مشابه بوده، ولی اداره علائم تجاری و ثبت اختراع آمریکا فرآیندی متفاوت تر و متشکل از گام های گسترده تری است، در کشورهای مورد مطالعه، ارزیابی و ممیزی اختراعات جزء جدانشدنی فرآیند ثبت است و شیوه ثبت اعلامی وجود ندارد.

بررسی نظام ثبت اختراع در کشورهای چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نشان می دهد که استقرار نهاد متولی ثبت اختراع در قوه مجریه، طراحی ساختاری متناسب با کارکردهای مختلف مرتبط به ثبت اختراع برای نهاد متولی ثبت ، شفافیت و ساده سازی بیشتر فرآیند ثبت اختراع ، پرهیز از ثبت اعلامی یا اظهاری و متناسب سازی هزینه های ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی و حقوقی مهمترین نقاط اشتراکی است که دراصلاح نظام مالکیت صنعتی کشور ما نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا ببینید.

برچسب ها

اخبار ویژه، استقرار نهاد متولی ثبت اختراع در قوه مجریه، بررسی نظام ثبت اختراع در کشورهای منتخب، شفافیت و ساده سازی بیشتر فرآیند ثبت اختراع، طراحی ساختاری متناسب با کارکردهای مختلف، متناسب سازی هزینه های ثبت اختراع، پرهیز از ثبت اعلامی یا اظهاری