قربانی، تاکید کرد:

کلید بازار مرکبات کشورهای حاشیه خزر در توسعه صنایع تبدیلی نهفته است

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با بیان اینکه کلید بازار مرکبات کشورهای حاشیه خزر در توسعه صنایع تبدیلی نهفته است، گفت: کنسانتره عاملی برای صادرات بهینه مرکبات به طریق ارزش افزوده است.

 خانه ملت؛ محمدحسین قربانی درباره وضعیت صنایع تبدیلی در کشور،گفت:صنایع تبدیلی و بازاریابی باید در زمینه محصولات مرکبات مدنظر قرار بگیرد؛ زیرا باتوجه به شرایط اقلیمی کشور ما در این زمینه تولیدات بهینه ای داریم و این درحالی است که امروزه درصحن علنی مجلس شورای اسلامی،بحث های گمرکی و تواقنامه های تجاری باکشورهای خارجی مطرح است که البته مجلس دراین موضوع حمایت های لازم را انجام داده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادرات مرکبات نیازمند حمایت های دولتی است،تصریح کرد:دولت بسترهای حضور بخش خصوصی درصنعت کشاورزی را مهیا کند.

قربانی افزود:با سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی مرکبات می توان سهم مناسبی از بازار مصرفی مرکبات دریای خزر را ازآن کشورمان کنیم؛اما نکته مهم این است که محصولاتی باید به ریل صادرات برسدکه علاوه بر بسته بندی مناسب دارای برند اختصاصی نیز باشند.

وی افزود:در برخی مواقع برای باغدار حتی صرفه اقتصادی ندارد،محصول را از روی درخت بچیند و سپس برای فروش به بازار مصرف برساند؛بنابراین دولت باید دراین راستا اقدامات کارآمدی را اتخاذ کند.

عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه کلید بازار مرکبات کشورهای حاشیه خزر درتوسعه صنایع تبدیلی نهفته است،گفت:کنسانتره عاملی برای صادرات بهینه مرکبات به طریق ارزش افزوده است./

برچسب ها

اجلاس خزر، اخبار برگزیده، امنیت دریای خزر، صنایع تبدیلی، نشست هم اندیشی خزر، کمیسیون بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس