جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1588886 تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس برای افزایش بودجه حوزه فرهنگ در بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1588842 تقویت تولید داخلی داروها و تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1588600 مذاکره ابا آمریکا نه عادلانه و نه به منفعت و مصلحت کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1588568 ریل گذاری بین کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضاییه مهمترین خروجی جلسه با رئیس دستگاه قضا
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1588506 جوانگرایی در مدیریت کشور و شکوفایی اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1588484 تقویت نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا تقویت
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1588142 ترامپ در نظام محاسباتی خود دچار اشتباه است
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1588080 بررسی نحوه هزینه کرد و توزیع اعتبارات پروژه های عمرانی
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1587938 مخالفت کمیسیون اجتماعی با تشکیل وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1590996 توضیحات مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص موارد مطرح شده درباره ساختمان این مرکز
تاریخ انتشار: 1399/05/22