جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
915043 گزارش تفحص از بنیاد شهید به زودی در صحن مجلس قرائت می شود
تاریخ انتشار: 1393/09/24
915011 آخرین وضعیت تفحص از بنیاد شهید
تاریخ انتشار: 1393/09/24
914962 جزئیات آخرین اقدامات کمیته تفحص از سازمان جنگل ها
تاریخ انتشار: 1393/09/24
914745 موافقت با تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1393/09/19
914383 موافقت کمیسیون اجتماعی با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق تعاون
تاریخ انتشار: 1393/09/17
913810 تحقیق و تفحص از شرکت بازرگانی پتروشیمی در دستور کار قرار گیرد
تاریخ انتشار: 1393/09/11
913579 تحقیق و تفحص از سازمان زندان ها برای بررسی برخی عملکردها است
تاریخ انتشار: 1393/09/09
912361 تحقیق و تفحص از شرکت پتروشیمی باختر تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
تاریخ انتشار: 1393/08/27
912003 ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به کمیسیون آموزش برای اقدامات تکمیلی
تاریخ انتشار: 1393/08/25
909438 جزئیات اولین جلسه تحقیق و تفحص از صنعت بیمه
تاریخ انتشار: 1393/08/05