جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
923153 سازمان زندان ها مجاز به مراقبت الکترونیکی برخی زندانیان شد
تاریخ انتشار: 1393/12/03
920806 مجوز مجلس به سازمان زندان ها؛ نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان خارج از زندان
تاریخ انتشار: 1393/11/08
920751 محورهای کامل تفحص از سازمان زندان ها
تاریخ انتشار: 1393/11/07
920581 بررسی طرح تفحص از سازمان زندان ها
تاریخ انتشار: 1393/11/06
913579 تحقیق و تفحص از سازمان زندان ها برای بررسی برخی عملکردها است
تاریخ انتشار: 1393/09/09