جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1345642 یک فوریت طرح بومی گزینی در استخدام های دولتی تصویب شد
تاریخ انتشار: 1398/08/19
1345561 موافقت مجلس با دو فوریت لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها
تاریخ انتشار: 1398/08/19
1345216 کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری تصویب شد
تاریخ انتشار: 1398/08/19
1345183 بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستورکار
تاریخ انتشار: 1398/08/19
1345120 طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد
تاریخ انتشار: 1398/08/19
1344895 لوایح سه گانه شفافیت پشتیبان قوه قضائیه در مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1398/08/19
1343716 لزوم هوشیاری تمامی عناصر سیاسی فعال درعراق در مقابل توطئه های آمریکا
تاریخ انتشار: 1398/08/18
1343647 تخصیص ردیف اعتبار عشایری در حوزه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: 1398/08/18
1343476 مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی مطالبه عمومی ملت است
تاریخ انتشار: 1398/08/18
1343413 رئیس جمهور آمریکا کشور خود را بی اعتبار کرده است
تاریخ انتشار: 1398/08/18