جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1617676 مجلس به عنوان ستاد اصلی اداره کشور نیازمند تحول با اصلاح آیین نامه داخلی است
تاریخ انتشار: 1399/07/10
1615320 کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس طرح شفافیت آرای نمایندگان را بررسی می کند
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1601470 بررسی اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
تاریخ انتشار: 1399/06/13
1599926 اولویت امانتداری در انتخابات و صیانت از آرای مردم
تاریخ انتشار: 1399/06/08
1564998 اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
تاریخ انتشار: 1399/04/17
1564868 بررسی مسائل امنیتی در دستورکار
تاریخ انتشار: 1399/04/17
1545034 تحولات باید از اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شروع شود
تاریخ انتشار: 1399/03/20
1543870 ابزار نظارتی سرآغازی بر تحول
تاریخ انتشار: 1399/03/19
1541144 کار گروه ویژه ای مامور بررسی امتیازات برای کمیسیون ها
تاریخ انتشار: 1399/03/14
1540578 اعضای هیات رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران مشخص شدند
تاریخ انتشار: 1399/03/13