جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1263334 آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1263230 اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1263222 زیر و بم اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1244882 آب دریای عمان از طریق سه خط لوله به استان های هدف منتقل می شود
تاریخ انتشار: 1398/06/04
1226118 تمدید معافیت همکاری های هسته ای ایران
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1166822 توقف مدرن سازی آب سنگین اراک
تاریخ انتشار: 1398/04/16
1129891 راه اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی منطقه کشور
تاریخ انتشار: 1398/02/02
1129842 از سر گیری سرمایه گذاری های میلیاردی در حوزه تولید برق آبی
تاریخ انتشار: 1398/02/02
1123527 ضرورت کاهش تولید محصولات آب بر
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1122982 ضرورت اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان
تاریخ انتشار: 1397/12/26