جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1644431 مبالغ مازاد دریافتی از مشترکان پرمصرف آب صرف توسعه زیرساخت های آب روستایی و عشایری می شود
تاریخ انتشار: 1399/12/12
1620248 ضرورت نظارت بر اجرای توافقنامه پاریس
تاریخ انتشار: 1399/07/18
1585576 تامین منابع آبی یکی از راهبردهای مهم توسعه
تاریخ انتشار: 1399/05/20
1558544 اولویت کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: 1399/04/07
1547600 مسئله تامین آب شرب یک بحران جهانی است
تاریخ انتشار: 1399/03/21
1527114 ضرورت انباشت خرد و کلان آب ها بر پشت سدها
تاریخ انتشار: 1399/02/29
1399817 وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1399787 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1398621 مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف شدند
تاریخ انتشار: 1398/10/10
1263334 آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13