جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1399817 وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1399787 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1263334 آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1263230 اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1123527 ضرورت کاهش تولید محصولات آب بر
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1089746 آبخیزداری می تواند در حل مشکل کم آبی کمک کند
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1021084 قطع خدمات انشعابات مشترکان غیردولتی در صورت عدم پرداخت بهای مصرفی
تاریخ انتشار: 1396/03/09
923668 اختصاص 100 درصد وجوه حاصل از دریافت نرخ آب بهای شهری تا سقف معین جهت آبرسانی شرب روستایی
تاریخ انتشار: 1393/12/11