جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1471181 اولین جلسه مجازی کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس برای بررسی شعار سال برگزار شد 
تاریخ انتشار: 1399/01/05
1399817 وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1399787 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1263334 آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1263230 اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1123527 ضرورت کاهش تولید محصولات آب بر
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1038886 اگر آبخیزداری، آبخوان داری و سدبندها عملیاتی شوند برای ذخیره آب گام مؤثری برداشته ایم
تاریخ انتشار: 1396/09/14
1037053 طرح جامع آب باید برای تمام کشور تدوین شود
تاریخ انتشار: 1396/08/27
1024382 حمایت جدی از برنامه های موشکی مهمترین محور طرح مقابله با اقدامات خصمانه سنای آمریکا
تاریخ انتشار: 1396/04/11
1011140 مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه راه کارهای مختلف قانونی برای استفاده بهینه از آب را تصویب کرد
تاریخ انتشار: 1395/12/11