جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1399817 وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1399787 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1263334 آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1263230 اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1263222 زیر و بم اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1123527 ضرورت کاهش تولید محصولات آب بر
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1089746 آبخیزداری می تواند در حل مشکل کم آبی کمک کند
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1059721 کمبود آب کشاورزی و شرب به دلیل هدر رفت وسیع آب های سطحی
تاریخ انتشار: 1397/03/13
1024382 حمایت جدی از برنامه های موشکی مهمترین محور طرح مقابله با اقدامات خصمانه سنای آمریکا
تاریخ انتشار: 1396/04/11
993671 صادرات محصولات کشاورزی بر طبق صرفه اقتصادی عملیاتی شود
تاریخ انتشار: 1395/08/04