جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1399817 وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1399787 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1263334 آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1263230 اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1116797 اجرای طرح های آبیاری نوین
تاریخ انتشار: 1397/12/11
1026157 توزیع عادلانه منابع آبی و آمایش سرزمینی رمز کاهش بحران منابع آبی در کشور
تاریخ انتشار: 1396/04/18
1024382 حمایت جدی از برنامه های موشکی مهمترین محور طرح مقابله با اقدامات خصمانه سنای آمریکا
تاریخ انتشار: 1396/04/11
1024354 قنات یکی از راه های موفق مهار طبیعت و بهره گیری درست از منابع آبی
تاریخ انتشار: 1396/04/11
987889 ذخیره ۱۱ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در برنامه ششم
تاریخ انتشار: 1395/06/26
944163 تعاملات دانشگاهی راهکاری برای روزآمد کردن صنعت کشاورزی و توسعه صادرات
تاریخ انتشار: 1394/08/19