جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1399817 وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1399787 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1263230 اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1263222 زیر و بم اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1059721 کمبود آب کشاورزی و شرب به دلیل هدر رفت وسیع آب های سطحی
تاریخ انتشار: 1397/03/13
1024382 حمایت جدی از برنامه های موشکی مهمترین محور طرح مقابله با اقدامات خصمانه سنای آمریکا
تاریخ انتشار: 1396/04/11
987889 ذخیره ۱۱ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در برنامه ششم
تاریخ انتشار: 1395/06/26
899404 راه های مختلف رسیدن به آب شرب و کشاورزی بررسی شد
تاریخ انتشار: 1393/05/29