جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1263222 زیر و بم اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1123527 ضرورت کاهش تولید محصولات آب بر
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1097109 بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف
تاریخ انتشار: 1397/10/15
1097104 بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف
تاریخ انتشار: 1397/10/15
1078630 مدیریت بحران آب
تاریخ انتشار: 1397/08/07
1078619 مدیریت بحران آب (مطالعه تطبیقی)
تاریخ انتشار: 1397/08/07
1059721 کمبود آب کشاورزی و شرب به دلیل هدر رفت وسیع آب های سطحی
تاریخ انتشار: 1397/03/13
1059131 مدیریت بهینه و فرهنگ سازی دو عامل اصلی برای کاهش مصرف آب
تاریخ انتشار: 1397/03/09
1038805 توقف مهاجرت روستاییان نیازمند نگاه ویژه به بهسازی قنوات و ساماندهی منابع آبی
تاریخ انتشار: 1396/09/13
1037053 طرح جامع آب باید برای تمام کشور تدوین شود
تاریخ انتشار: 1396/08/27