جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1585576 تامین منابع آبی یکی از راهبردهای مهم توسعه
تاریخ انتشار: 1399/05/20
1399817 وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1399787 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1309590 بررسی یارانه انرژی و پیامدهای اصلاح یارانه آب در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: 1398/07/16
1309550 درباره یارانه انرژی در ایران 4. تصویر مصرف آب شرب و پیامدهای اصلاح یارانه آب در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: 1398/07/16
1263222 زیر و بم اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1123527 ضرورت کاهش تولید محصولات آب بر
تاریخ انتشار: 1397/12/27
1097109 بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف
تاریخ انتشار: 1397/10/15
1097104 بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف
تاریخ انتشار: 1397/10/15
1078630 مدیریت بحران آب
تاریخ انتشار: 1397/08/07