جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1659539 وضعیت قیمت محصولات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1400/02/29
1640589 تغییر کاربری یک میلیون هکتار زمین کشاورزی
تاریخ انتشار: 1399/11/27
1554518 موضوعات مهم بخش کشاورزی مسئله تامین آب
تاریخ انتشار: 1399/03/31
1493033 چالش های الگوی کشت و آب مصرفی کشاورزی
تاریخ انتشار: 1399/01/25
1220702 بررسی وضعیت تولید محصولات استراتژیک کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1155794 چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398 (7. بخش کشاورزی)
تاریخ انتشار: 1398/04/12
1155718 بررسی چالش ها و راهکار های رونق تولید بخش کشاورزی در سال 1398
تاریخ انتشار: 1398/04/12
1120500 ادارات دولتی مکلف به پرداخت بهای واقعی آب شدند
تاریخ انتشار: 1397/12/19
1115999 تشویق کشاورزان به کشت محصولات کم آب بر
تاریخ انتشار: 1397/12/06
1106100 نیاز کشور به محصولات آب بر از طریق واردات تامین شود
تاریخ انتشار: 1397/11/09