جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1309590 بررسی یارانه انرژی و پیامدهای اصلاح یارانه آب در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: 1398/07/16
1309550 درباره یارانه انرژی در ایران 4. تصویر مصرف آب شرب و پیامدهای اصلاح یارانه آب در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: 1398/07/16
1116376 بودجه ۹۶میلیارد تومانی برای آبرسانی روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1397/12/07
1036175 لزوم استفاده از سرمایه گذار خارجی برای نوسازی شبکه آب تهران
تاریخ انتشار: 1396/08/15
1031835 روستاهای تهران بیشترین سهم تولیدات دامی در کشور را دارند
تاریخ انتشار: 1396/06/15
1026069 نیمی از منابع قانون حمایت از اشتغال روستایی به مناطق محروم و ۵۰ درصد دیگر به صورت ملی توزیع می شود
تاریخ انتشار: 1396/04/18
1012672 اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار جهت اجرای طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن
تاریخ انتشار: 1395/12/24
1008849 توسعه مطلوب ساخت راه های روستایی
تاریخ انتشار: 1395/11/19
958944 شورای برنامه ریزی استان موظف به اختصاص ۸ درصد از اعتبارات استانی به بهسازی روستاها شد
تاریخ انتشار: 1395/01/28
923668 اختصاص 100 درصد وجوه حاصل از دریافت نرخ آب بهای شهری تا سقف معین جهت آبرسانی شرب روستایی
تاریخ انتشار: 1393/12/11