جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1507167 اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای مقابله با ملخ ها
تاریخ انتشار: 1399/02/04
1397831 ضورت توجه در بودجه 99 به تخصیص ردیف ویژه جهت توسعه حمل ونقل عمومی
تاریخ انتشار: 1398/10/09
1373381 ضرورت مقابله با تغییرات اقلیمی
تاریخ انتشار: 1398/09/20
1351189 بررسی عملکرد سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیست
تاریخ انتشار: 1398/09/02
1351123 بررسی عملکرد سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیست
تاریخ انتشار: 1398/09/02
1110293 ضرورت تقویت نظارت دولتی و مردمی محیط زیست
تاریخ انتشار: 1397/11/24
1106333 تلاش در جهت کاهش میزان تولید پسماند و کالاهای مخرب
تاریخ انتشار: 1397/11/10
1083783 عمده عوامل آلاینده پایتخت
تاریخ انتشار: 1397/08/26
1046421 کارخانجات صنعتی محیط زیست را در معرض نابودی قرار داده اند
تاریخ انتشار: 1396/12/02
1023964 دفع فاضلاب و زباله یکی از اولویت های برنامه ششم است
تاریخ انتشار: 1396/04/04