جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1618322 نقش ارزشمند نیروی انتظامی در ایجاد آرامش و امنیت جامعه
تاریخ انتشار: 1399/07/12
1616602 طرح حمایت معیشتی از مردم در راستای کاهش مشکلات اساسی مردم
تاریخ انتشار: 1399/07/07
1616224 تدوین و بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس
تاریخ انتشار: 1399/07/06
1616316 زدن خودرو به نام نمایندگان اشتباه بود
تاریخ انتشار: 1399/07/06
1602354 نظارت میدانی مجلس اعتماد عمومی را تقویت می کند
تاریخ انتشار: 1399/06/16
1599516 اولویت نخست مجلس یازدهم، معیشت مردم و رفع مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/06/06
1598394 مجلس یازدهم مجلس انتظار و امید
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1587242 اولویت کمیسیون شوراهای مجلس
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1586616 ضرورت ساماندهی افراد نیازمند به شیوه الکترونیکی
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1586486 ارائه طرحی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر
تاریخ انتشار: 1399/05/21