جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1648030 تلاش برای کاهش ۵ آسیب اجتماعی مورد تاکید در قانون برنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار: 1400/01/15
1646201 اولویت های کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1399/12/21
1645483 تلاش مجلس برای حمایت از موسسات فرهنگی مردم نهاد
تاریخ انتشار: 1399/12/17
1641398 ضرورت پرداخت زکات در شرایط سخت اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/12/01
1611144 اجرایی سازی مفاد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه درحوزه آسیب های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/07/01
1606792 رتبه بندی فرهنگیان باید در قانون برنامه ششم لحاظ شود
تاریخ انتشار: 1399/06/22
1588886 تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس برای افزایش بودجه حوزه فرهنگ در بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1587650 پیگیری کمیسیون آموزش برای تزریق بخشی از منافع صندوق به فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1582270 پیش بینی ۵۰ میلیارد تومان برای اجرای مدرک دوم فرهنگیان در بودجه
تاریخ انتشار: 1399/05/15
1579514 بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان
تاریخ انتشار: 1399/05/12