جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1534948 سلامت دانش آموزان مهم ‎ترین مسئله است
تاریخ انتشار: 1399/03/11
1528714 تشریح عملکرد کمیسیون مجلس آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس دهم
تاریخ انتشار: 1399/02/30
1517713 تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی
تاریخ انتشار: 1399/02/16
1516193 زمان برگزاری امتحانات نهایی نیز 17 خرداد به مدت سه هفته
تاریخ انتشار: 1399/02/15
1514081 تقویت زیرساخت استفاده از اپلیکیشن شاد
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1514127 تأمین مایحتاج ضروری کشور به همت و اراده کارگران
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1513271 ارتقای وضعیت معلمان در گروی افزایش اعتبارات حوزه آموزش
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1512421 زمان و نحوه برگزاری کنکور سال 99
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1512465 کار بزرگ معلمان آموزش شکوفاسازی استعدادها برای ارزشهای متعالی است
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1510261 ضرورت عدالت آموزشی
تاریخ انتشار: 1399/02/08