جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1641144 توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی مدارس و دانشگاه ها
تاریخ انتشار: 1399/11/29
1639450 صدور مجوز و تامین اعتبار حق لباس نیروهای خدماتی آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/11/19
1639257 قانون تبدیل وضعیت استخدامی در آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/11/18
1638986 بررسی موضوع آموزش از طریق رسانه ملی با حضور مسئولان صداوسیما
تاریخ انتشار: 1399/11/17
1638608 علل و موانع حذف نشدن کنکور
تاریخ انتشار: 1399/11/15
1638276 ورود جدی مجلس به برنامه آموزش ملی خانواده در حوزه های قبل، حین و پس از ازدواج
تاریخ انتشار: 1399/11/13
1637866 فرصت مجدد مجلس به آموزش یاران نهضت سوادآموزی
تاریخ انتشار: 1399/11/12
1609028 کمیسیون های تخصصی مجلس پیگیر بازماندگان از تحصیل
تاریخ انتشار: 1399/06/28
1606664 تدوین طرح دو فوریتی برای تأمین سخت افزار آموزش مجازی
تاریخ انتشار: 1399/06/22
1602128 نحوه برگزاری کلاس ها در سال تحصیلی جدید
تاریخ انتشار: 1399/06/15