جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1258114 کیفیت آموزش در دانشگاه ها ارتقا یابد
تاریخ انتشار: 1398/06/11
1239606 فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه های دنیا مرز نمی شناسد
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1221410 دریافت شهریه برای مدارس دولتی را خلاف قانون است
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1206562 مهارت، کارآفرینی و اشتغال زایی اولویت اول کشور است
تاریخ انتشار: 1398/05/07
1202770 ضرورت اهمیت دادن به موضوع هدایت تحصیلی
تاریخ انتشار: 1398/05/05
1170602 ضرورت تربیت خبرنگاران بحران در کشور
تاریخ انتشار: 1398/04/17
1167870 پیشنهاد استخدام خرید خدماتی ها در نوبت کمیسیون آموزش
تاریخ انتشار: 1398/04/16
1148327 راه حل مشکلات از طریق آموزش و فرهنگ سازی است
تاریخ انتشار: 1398/03/22
1148017 برنامه ریزی آموزش و پرورش برای هدایت دانش آموزان
تاریخ انتشار: 1398/03/21
1145768 تاکیدات رهبری در خصوص توجه ویژه به مباحث پرورشی
تاریخ انتشار: 1398/03/11