جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1657699 آموزش و پرورش کارخانه آدم سازی و تربیت نسل آینده
تاریخ انتشار: 1400/02/21
1657168 صدور مجوز برای جذب حدود ۱۰ هزار داوطلب کارنامه سبز در آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1400/02/19
1654879 لزوم تدوین سند ملی حفظ منزلت و تکریم معلمان
تاریخ انتشار: 1400/02/10
1654538 حدود 33 هزار ردیف استخدامی در آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1400/02/08
1647540 هموارکردن مسیر اقتصاد برتر با نخبه پروری
تاریخ انتشار: 1400/01/07
1647389 همسان سازی حقوق اساتید در سال 1400
تاریخ انتشار: 1400/01/04
1643164 حق التدریسی های پیش از ۹۱ بدون آزمون جذب شوند
تاریخ انتشار: 1399/12/05
1641605 صدا و سیما نقش مهمی در حوزه آموزش دارد
تاریخ انتشار: 1399/12/03
1639450 صدور مجوز و تامین اعتبار حق لباس نیروهای خدماتی آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/11/19
1639257 قانون تبدیل وضعیت استخدامی در آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/11/18