جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1640372 بررسی طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستورکار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/11/26
1638879 آغاز به تحصیل طی دوره نمایندگی مجلس ممنوع شد
تاریخ انتشار: 1399/11/16
1637297 ارتباط عمیق کمیسیون آیین نامه داخلی با مرکز پژوهش های مجلس
تاریخ انتشار: 1399/11/11
1621972 بررسی طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان در کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/07/24
1621302 ابلاغ آئین نامه اجرایی سند ملی سالمندان به دستگاه های سراسر کشور
تاریخ انتشار: 1399/07/23
1617978 نحوه بررسی طرح ها و لوایح عادی و فوریتی اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1399/07/11
1608374 کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی با محوریت تعیین طرح ها و لوایح اولویت دار به تصویب رسید
تاریخ انتشار: 1399/06/27
1605252 اصلاح اساسی آیین نامه داخلی در دستور کار قرار دارد
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1581746 کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین نامه تصویب شد
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1569690 انتخاب کاندیداهای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطابق آیین نامه
تاریخ انتشار: 1399/04/25