جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1640372 بررسی طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستورکار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/11/26
1637297 ارتباط عمیق کمیسیون آیین نامه داخلی با مرکز پژوهش های مجلس
تاریخ انتشار: 1399/11/11
1621994 بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در کمیسیون امنیت ملی
تاریخ انتشار: 1399/07/24
1617978 نحوه بررسی طرح ها و لوایح عادی و فوریتی اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1399/07/11
1617676 مجلس به عنوان ستاد اصلی اداره کشور نیازمند تحول با اصلاح آیین نامه داخلی است
تاریخ انتشار: 1399/07/10
1615320 کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس طرح شفافیت آرای نمایندگان را بررسی می کند
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1608374 کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی با محوریت تعیین طرح ها و لوایح اولویت دار به تصویب رسید
تاریخ انتشار: 1399/06/27
1605252 اصلاح اساسی آیین نامه داخلی در دستور کار قرار دارد
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1604422 طرح های دوفوریتی در کمیسیون های فرعی نیز بررسی می شوند
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1604046 بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات
تاریخ انتشار: 1399/06/18