جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1561508 اصلاح کلی ساختار بودجه و بودجه سال جاری
تاریخ انتشار: 1399/04/11
1554680 نحوه اجرای عدالت در کشور
تاریخ انتشار: 1399/03/31
1541632 جمعیت ؛ پایه رشد اقتصادی و متضمن کنترل بازار عرضه و تقاضا
تاریخ انتشار: 1399/03/15
1538068 اولویت نمایندگان بحث تامین معیشت مردم است
تاریخ انتشار: 1399/03/13
1533550 اولویت تأمین معیشت قشر ضعیف
تاریخ انتشار: 1399/03/09
1502891 اجرای عدالت بین زن و مرد سرپرست خانوار
تاریخ انتشار: 1399/01/31
1466557 مدیران بنگاه های اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان با تمام قوا وارد میدان مبازره با کرونا شوند
تاریخ انتشار: 1398/12/29
1466477 بسته حمایتی نقدی و غیرنقدی برای پرداخت به گروه های آسیب پذیر
تاریخ انتشار: 1398/12/29
1441846 تغییر 80 درصدی حقوق های پایین در سال آینده
تاریخ انتشار: 1398/11/27
1427653 اختصاص۵۰۰۰ میلیارد تومان به بخش آموزش
تاریخ انتشار: 1398/11/12