جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1453265 افزایش حقوق کارکنان و ارتقاء معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه
تاریخ انتشار: 1398/12/10
1352045 شورای عالی مالکیت فکری ایجاد می شود
تاریخ انتشار: 1398/09/03
1262746 آخرین وضعیت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ انتشار: 1398/06/13
1067454 هوش مصنوعی و قانونگذاری (5) (قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا)
تاریخ انتشار: 1397/05/09
805144 ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: 1390/11/26
804277 «چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»
تاریخ انتشار: 1390/11/09
803086 «ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»
تاریخ انتشار: 1390/10/12
802334 «ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»
تاریخ انتشار: 1390/10/03