جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1087205 چگونگی تحصیل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
تاریخ انتشار: 1397/09/10
1065706 نیازی به پیش بینی ردیفی خاص برای حمایت از دانش آموزان اتباع نیست
تاریخ انتشار: 1397/04/24
1058371 وزارت کشور ساماندهی اتباع بیگانه را تعیین تکلیف کند
تاریخ انتشار: 1397/03/06
1045823 زندگی ۲ میلیون تبعه بیگانه در کشور
تاریخ انتشار: 1396/11/28
1018510 مدیران مدارس دانش آموزان افغانستانی را بدون هیچ اما و اگری ثبت نام کنند
تاریخ انتشار: 1396/02/31
992689 انتقاد از اشغال مشاغل ساختمانی از سوی اتباع بیگانه
تاریخ انتشار: 1395/08/01
979278 بستن مرزها نخستین گام درساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز
تاریخ انتشار: 1395/05/02
978767 ۴ میلیون شغل پردرآمد از سوی اتباع بیگانه اشغال شده است
تاریخ انتشار: 1395/04/29
978105 طرح اصلاح ساماندهی اتباع بیگانه اعلام وصول شد
تاریخ انتشار: 1395/04/27
972191 اعتباری برای ارائه خدمات بهداشتی به اتباع بیگانه وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1395/04/02