جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1087205 چگونگی تحصیل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
تاریخ انتشار: 1397/09/10
1058371 وزارت کشور ساماندهی اتباع بیگانه را تعیین تکلیف کند
تاریخ انتشار: 1397/03/06
979278 بستن مرزها نخستین گام درساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز
تاریخ انتشار: 1395/05/02
972191 اعتباری برای ارائه خدمات بهداشتی به اتباع بیگانه وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1395/04/02
953879 ساماندهی اتباع بیگانه با هدف جلوگیری از ازدواج های غیرقانونی
تاریخ انتشار: 1394/11/28
946866 تحصیل اتباع قانونی یا غیرقانونی در ایران باید رایگان باشد
تاریخ انتشار: 1394/09/10
941678 مجلس همچنان پیگیر ساماندهی اتباع بیگانه
تاریخ انتشار: 1394/08/03
940052 کارگر و کارفرما ناچار از عقد قرارداد سفیدامضا هستند
تاریخ انتشار: 1394/07/28
898525 جلوگیری از ورود مواد مخدر یا اتباع غیرمجاز نیازمند تخصیص اعتبار است
تاریخ انتشار: 1393/05/25