جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1428736 تمهیدات لازم برای حفظ آثار فرهنگی در نظر گرفته شود
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1138183 تکلیف دولت برای جبران زیان مالی ناشی از محدودیت طرح های عمرانی در مناطق بافت تاریخی
تاریخ انتشار: 1398/02/22
1136820 کلیات طرح یک فوریتی حمایت از مرمت بافت های تاریخی تصویب شد
تاریخ انتشار: 1398/02/16
905607 لزوم بازسازی اثر تاریخی گود زینل خان
تاریخ انتشار: 1393/07/09