جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1653598 تغییر نوع استخدام تامین اجتماعی از پیمانی به شرکتی
تاریخ انتشار: 1400/02/05
1638943 بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
تاریخ انتشار: 1399/11/17
1622060 حضور وزیر تعاون در کمیسیون اجتماعی برای پاسخگویی به سوال ۳ نماینده
تاریخ انتشار: 1399/07/24
1620248 ضرورت نظارت بر اجرای توافقنامه پاریس
تاریخ انتشار: 1399/07/18
1615318 حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون اجتماعی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1611144 اجرایی سازی مفاد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه درحوزه آسیب های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/07/01
1609482 آسیب های اجتماعی تبدیل به آشوب های اجتماعی شده است
تاریخ انتشار: 1399/06/29
1609438 حضور وزیر تعاون در کمیسیون اجتماعی برای پاسخگویی به سوال ۹نفراز نمایندگان
تاریخ انتشار: 1399/06/29
1603794 اولویت های مهم حوزه آموزش عالی
تاریخ انتشار: 1399/06/17
1594088 نشست کمیسیون اجتماعی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
تاریخ انتشار: 1399/05/28