جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1441687 اولویت های مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1398/11/27
1441234 ایجاد فرصت های تازه برای تجارت با سایر کشورها با اجرای قانون تجارت جدید
تاریخ انتشار: 1398/11/26
1440823 کارنامه مثبت مجلس دهم در قانونگذاری
تاریخ انتشار: 1398/11/26
1408159 علل اجرایی نشدن قانون کاداستر در مهلت قانونی بررسی شد
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1370333 قانونگذاری وظیفه ذاتی مجلس است
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1364137 قوه مقننه یکی از ارکان مستقل نظام اسلامی است
تاریخ انتشار: 1398/09/13
1363801 مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری در راس امور است
تاریخ انتشار: 1398/09/13
1361689 لایحه تجارت و شفافیت اسناد تجاری
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1360973 لایحه تجارت متناسب با شرایط داخلی کشور تدوین شده است
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1359373 تسهیلات حاصل از تصویب لایحه تجارت
تاریخ انتشار: 1398/09/09