جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1064435 پیام خروج عراق از لیست سیاه FATF علیرغم حضور ایران در این لیست چیست؟
تاریخ انتشار: 1397/04/13
1063793 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به معنای الحاق به FATF نیست
تاریخ انتشار: 1397/04/10
1063631 آیا FATF درخواست اصلاح قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم را به ایران داد؟
تاریخ انتشار: 1397/04/09
1062707 شرط الحاق به کنوانسیون ها حفظ منافع ملی و ارتباط با قانون اساسی است
تاریخ انتشار: 1397/04/03
1062419 دشمن با تصویب FATF هم انقلاب ما را رها نمی کند
تاریخ انتشار: 1397/04/03
1061939 آیا بر اساس کنوانسیون وین اعمال حق شرط در FATF امکان پذیر است؟
تاریخ انتشار: 1397/03/30
1061566 تعویق دوماهه CFT اهرم دیپلماتیک
تاریخ انتشار: 1397/03/28
1060413 تصمیم مجلس در خصوص FATFبیانگر تعامل با دولت است
تاریخ انتشار: 1397/03/21
1060387 تصویب CFT هیچگونه تبعات امنیتی برای کشور ندارد
تاریخ انتشار: 1397/03/21
1060374 مسکوت ماندن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم مورد اتفاق نظر جریانهای سیاسی مجلس بود
تاریخ انتشار: 1397/03/21