جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1412029 بررسی بودجه حوزه ورزش و جوانان در لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1411996 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 49. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1396646 تحلیل وضعیت مشارکت ورزش همگانی در ایران و تبیین چالش ها و موانع کلان
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1396618 وضعیت مشارکت ورزش همگانی در ایران
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1100803 سهم تربیت بدنی،ورزش و جوانان از لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1034404 پیکر ورزش در کشور نحیف است
تاریخ انتشار: 1396/07/30
1024371 هزینه کردن در ورزش نوعی سرمایه گذاری است
تاریخ انتشار: 1396/04/11
1021853 شرایط فرهنگی برای حضور خانواده ها و بانوان در ورزشگاه ها فراهم است
تاریخ انتشار: 1396/03/16
1018737 جهانی کردن ورزش های باستانی ایرانی افتخاری برای ورزش خواهد بود
تاریخ انتشار: 1396/03/01
1005049 بودجه اختصاصی به ورزش بانوان، کمکی برای ساخت و تکمیل ورزشگاه های مختص بانوان
تاریخ انتشار: 1395/10/20