جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1640781 اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه 1400
تاریخ انتشار: 1399/11/28
1448980 انتقاد از کلیات بودجه ۹۹ کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/12/05
1405948 بررسی لایحه بودجه 99 در حوزه نهادهای دینی و تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر
تاریخ انتشار: 1398/10/22
1399817 وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1399751 زیر و بم کلیات لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1398843 بودجه سال 99 کل کشور به زبان ساده
تاریخ انتشار: 1398/10/10
1398820 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده
تاریخ انتشار: 1398/10/10
1396566 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1396065 تامین کسری منابع فروش نفت از صندوق ذخیره ارزی
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1361429 بررسی رویکرد دولت در تهیه بودجه سال 1399 کل کشور به صورت برنامه محور
تاریخ انتشار: 1398/09/11