جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1636474 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 29. بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی
تاریخ انتشار: 1399/10/24
1636467 بودجه نهادهای دینی - تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر در سال 1400
تاریخ انتشار: 1399/10/24
1636461 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۴. بودجه نهادهای دینی - تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر
تاریخ انتشار: 1399/10/24
1636138 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 4. تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه 1400
تاریخ انتشار: 1399/10/20
1636134 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۳۴. اعتبارات بخش سلامت
تاریخ انتشار: 1399/10/20
1636129 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۲۴. بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
تاریخ انتشار: 1399/10/20
1636127 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۲۱. بودجه حوزه آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/10/20
1636118 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 31. بودجه بخش فناوری نانو
تاریخ انتشار: 1399/10/20
1636113 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۲۲. بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان
تاریخ انتشار: 1399/10/20
1635996 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 30. بودجه بخش زیست فناوری
تاریخ انتشار: 1399/10/17