جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1149161 تغییر جایگاه غرب آسیا در اسناد راهبردی آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران
تاریخ انتشار: 1398/03/26
1149151 مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش معدن و صنایع معدنی ایران (بخش اول)
تاریخ انتشار: 1398/03/26
1149119 بایسته های قانونی فعالیت رسانه ای در شرایط بحران
تاریخ انتشار: 1398/03/26
1148581 بررسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و الحاقات و اصلاحات بعدی آن
تاریخ انتشار: 1398/03/22
1148579 بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران
تاریخ انتشار: 1398/03/22
1148553 ارزیابی انتخابات پارلمان اروپا (2019) و ترسیم چشم انداز سیاست خارجی اتحادیه اروپا
تاریخ انتشار: 1398/03/22
1116796 نشست شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد
تاریخ انتشار: 1397/12/07
1104912 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 61. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ و پیشنهادهای اصلاحی
تاریخ انتشار: 1397/11/07
1104178 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران11. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397
تاریخ انتشار: 1397/11/03
1104086 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 10 .درآمدهای مالیاتی
تاریخ انتشار: 1397/11/03