جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1649865 الزامات و شاخص های راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: 1400/01/22
1649943 ارزیابی دور اول مذاکرات برجامی وین آغاز کارزار برای تعدیل موضع ایران
تاریخ انتشار: 1400/01/22
1648267 بررسی عملکرد دولت ۲. بخش حمل ونقل
تاریخ انتشار: 1400/01/16
1648263 بررسی عملکرد دولت ۱. بخش مسکن و شهرسازی و عمران شهری
تاریخ انتشار: 1400/01/16
1646845 تحلیل شاخص های بازار کار در فصل پاییز 1399
تاریخ انتشار: 1399/12/27
1646797 چالش ها و راهکارهای کلان بخش آب در تحقق اهداف برنامه های «جهش تولید»
تاریخ انتشار: 1399/12/27
1646801 اصول و ضوابط حکومت باز در سطح محلی؛ پیشنهاداتی برای شوراها و شهرداری ها
تاریخ انتشار: 1399/12/27
1646793 لزوم بازنگری در رویکرد سیاستگذاری گردشگری سلامت در ایران
تاریخ انتشار: 1399/12/26
1645696 شیوه های درآمدزایی باشگاه های حرفه ای ورزش ایران (با تأکید بر رشته فوتبال)
تاریخ انتشار: 1399/12/19
1645626 مدیریت هزینه های دولت 2. معرفی فرایند «بازنگری در مخارج دولت»
تاریخ انتشار: 1399/12/18