جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1532064 درباره مقابله با شیوع کرونا (46) ظرفیت ها و چالش های ایجاد شده در حوزه فعالیت های دانش بنیان و کسب وکارهای فناور
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1524662 الزامات تحقق گام دوم انقلاب 7. بخش محیط زیست
تاریخ انتشار: 1399/02/24
1504923 ینده صنعت فولاد 1. شناسایی ابعاد تحولی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت فولاد و چشم اندازهای فناورانه پیش رو
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1089230 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1073068 بررسی سهم خودروهای با منشأ چینی از بازار خودروسازی کشور
تاریخ انتشار: 1397/07/01
1070605 الگوی راهبردی حمایت از تولید 10. درس هایی از تجربه ژاپن
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1070293 الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1070281 توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 1. بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1070029 هوش مصنوعی و قانونگذاری(6) تحقیقاتی در هوش مصنوعی و قانونگذاری
تاریخ انتشار: 1397/06/06
1064262 بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران
تاریخ انتشار: 1397/04/12