جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1089230 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1073068 بررسی سهم خودروهای با منشأ چینی از بازار خودروسازی کشور
تاریخ انتشار: 1397/07/01
1070605 الگوی راهبردی حمایت از تولید 10. درس هایی از تجربه ژاپن
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1070293 الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1070281 توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 1. بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1070029 هوش مصنوعی و قانونگذاری(6) تحقیقاتی در هوش مصنوعی و قانونگذاری
تاریخ انتشار: 1397/06/06
1064262 بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران
تاریخ انتشار: 1397/04/12
1045321 سانحه نفتکش سانچی و بررسی جنبه های فنی و مالی سانحه
تاریخ انتشار: 1396/11/17
1045342 آسیب شناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران؛ با بهره گیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان
تاریخ انتشار: 1396/11/17
1031748 دورنمای صنعت خودروسازی جهان در افق 2030
تاریخ انتشار: 1396/06/14