جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1085547 ثبت اختراع از روش تحقیقی نه اعلامی
تاریخ انتشار: 1397/08/30
1021136 تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ انتشار: 1396/03/09
884467 اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی تمدید شد
تاریخ انتشار: 1393/02/17
842654 اصلاح قانون ثبت اختراعات در یک قدمی تصویب
تاریخ انتشار: 1392/02/16
804272 «حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات»
تاریخ انتشار: 1390/11/08